Dit model geeft inzicht in de business case voor benutting restwarmte en CO2 van derden. Het model is in opdracht van Kas als Energiebron ontwikkeld door Energy Matters.

Belangrijkste aannames:
• Warmte en

Lees meer