SBL, de Stichting die De Biezem exploiteert en straks het nieuwe BEL-zwembad, heeft in overleg met de gemeenten Eemnes, Laren en Blaricum besloten vergaande duurzaamheidsmaatregelen te nemen. De bedoeling is om het zwembad volledig te verduurzamen met behulp van lokaal geproduceerd biogas. Dit meldt het college van Eemnes. 

Het bestaande zwembad wordt grondig gerenoveerd. Een flink deel van het zwembad krijgt een nieuwe behuizing. Daarnaast worden er allerlei technische maatregelen genomen zoals een luchtcirculatiesysteem met warmterugwinning, ledverlichting en een WKK-installatie (warmtekrachtkoppeling). De WKK-installatie is bijzonder omdat hij zowel kan draaien op aardgas als op biogas. Daar is bewust voor gekozen om over te kunnen schakelen op lokaal geproduceerd biogas.

Krachten bundelen
Energy Matters is betrokken bij de initiatieffase en de conceptontwikkeling van de biogasvoorziening. Het idee is dat rundveehouders in de nabije omgeving starten met monomestvergisting en het geproduceerde biogas gaan leveren aan het zwembad. Voordat het zover is moet er goed worden gekeken naar de verdeelsleutel tussen de betrokken partijen. De gemeente Eemnes is voornemens te helpen om het project te realiseren door bijvoorbeeld de exploitatie van biogasnet op zich te nemen. Duidelijk is dat alle betrokken partijen goed met elkaar moeten samenwerken en de krachten moeten bundelen om het project te laten slagen.