In Groningen is een project gestart die de toegevoegde waarde van het gasnetwerk in een wijk met grote hoeveelheid decentrale elektriciteitsopwekking moet aantonen. Het project Autonome Energiewijk (AEW) is een samenwerking van Gasunie, Gasterra, Hanzehogeschool Groningen, EnTranCe en Alliander en heeft als doel het demonstreren van de autonome energiewijk via een proof of concept (PoC) op het proefterrein EnTranCe in Groningen. De hypothese is dat de AEW resulteert in meer verduurzaming tegen lagere maatschappelijke kosten.

De AEW maximaliseert het gebruik van duurzame energie voor de invulling van de elektriciteits- en warmtevraag. Ten tijde van lokale opwek van duurzame elektriciteit, zal eerste de directe elektriciteitsvraag worden ingevuld. Wanneer er een overschot duurzame elektriciteit is wordt dit opgeslagen in batterijen of omgezet naar synthetisch aardgas door middel van Power-to-Gas technologie. Wanneer er een tekort aan elektriciteit is (de opwek van duurzame elektriciteit is lager dan de elektriciteitsvraag) worden eerst opgeslagen elektriciteit uit de batterijen gehaald. Een resterend tekort wordt ingevuld door middel van Gas-to-Power technologie. De warmtevraag in de AEW zal worden ingevuld met lokale geproduceerde warmte afkomstig van Gas-to-Power en Power-to-Gas technologie en individuele gasgestookte cv ketels.

Het concept is weergegeven in onderstaand figuur.

autonome gaswijk