Binnen 4 jaar moeten er in Gelderland 10.000 HRe-ketels groene stroom gaan opwekken. Deze ketels zullen het meeste elektriciteit opwekken opwekken als er ook warmtevraag is. En dat is nu juíst in die periodes dat de zonnepanelen minder opleveren. Door nu groen gas (gas afkomstig van vergisting van biomassa) aan de ketels aan te bieden levert deze ketel duurzame warmte en elektriciteit.

Decentrale elektriciteitsopwekking op aardgas in de gebouwde omgeving is de meest efficiënte en schoonste wijze van elektriciteitsopwekking op basis van fossiele brandstoffen. De elektriciteit wordt daar opgewekt waar die ook wordt gebruikt en dat geldt ook voor de vrijgekomen warmte.

Een vorm van decentrale elektriciteitsopwekking is de HRe-ketel, een verwarmingsketel die gelijktijdig warmte en elektriciteit opwekt. Maar omdat gebruik wordt gemaakt van aardgas is er geen sprake van een duurzame opwekking van elektriciteit.

Maar door nu groen gas aan de HRe-ketel aan te bieden levert deze ketel duurzame warmte en elektriciteit. Indien alleen de elektriciteit duurzaam behoeft te worden opgewekt is er slechts een kleine hoeveelheid (ca. 200 m3 per jaar) groen gas nodig om in de woning een fors aandeel van de eigen elektriciteitsvraag op te wekken.

Die groene elektriciteitsproductie vormt een welkome aanvulling voor andere vormen van duurzame elektriciteit. De HRe-ketel op groen gas zal namelijk de meeste groene elektriciteit opwekken als er warmtevraag is. En dat is nu juist in die periodes dat de zonnepanelen minder opleveren. De provincie Gelderland heeft een subsidieregeling voor HRe-ketels open gesteld en GasTerra zorgt voor de vergroening van het gas dat in de HRe-ketels wordt omgezet in groene stroom. Binnen 4 jaar moeten er in Gelderland 10.000 HRe-ketels groene stroom gaan opwekken. Daarmee wordt een belangrijk potentieel van duurzame elektriciteit en warmte aangeboord in Gelderland.

Meer weten over deze ontwikkelingen en kennismaken met leveranciers van deze oplossingen? Kom dan 11 september naar het evenement ‘Nieuwe energiebesparingskansen in Gelderland’! Zie www.e2go.nl/evenementen/gelderland