Veel adviseurs en installateurs adviseren WKO-installaties als alternatief voor de HR-ketel. Een mooie duurzame oplossing maar deze installaties vereisen soms wel een aanzienlijke investering in de elektrische aansluiting en/of het openbare net, zowel voor de eindgebruiker als voor de netbeheerder. En daar liggen interessante kansen voor de eindgebruiker. De kosten voor verzwaring van de aansluiting of zelfs verzwaring van het bestaande net kunnen worden voorkomen, met behoud van duurzaamheid. Dat levert interessante business cases op.

De energievraag is aan het veranderen. Waar voorheen gekozen werd voor een gasgestookte cv-ketel valt de keuze tegenwoordig steeds vaker op een elektrische warmtepomp. De afgelopen drie jaar is er in Nederland per jaar 120 MW thermisch vermogen aan warmtepompen bijgeplaatst. Met een COP van 4 levert dit jaarlijks een extra belasting van 30 MW op het elektriciteitsnet van Liander.. Dit leidt regelmatig tot kostbare aanpassingen in het net en de aansluiting. Door te kijken naar alternatieve energiedragers kunnen netwerkinvesteringen deels voorkomen worden.

Vooral in toepassingen waarbij het gehele jaar gelijktijdig wordt verwarmd en gekoeld, zoals in ziekenhuizen, leveren efficiënte gastoepassingen mooie rendementen op. Maar ook een combinatie van functies, zoals een kantoor met een datacentrum, leveren interessante  business cases op doordat er geen warmtebron noodzakelijk is. In veel gevallen kunnen financiële besparingen behaald omdat het elektriciteitsnet niet hoeft te worden verzwaard. Dat maakt de business cases nog aantrekkelijker met terugverdientijden die meestal ruim onder de vijf jaar liggen.

De afgelopen jaren zijn er interessante ontwikkelingen geweest op het gebied van efficiënte gastoepassingen. WKK op basis van de gasmotor is de meest bekende en meest toegepaste vorm in Nederland. Maar daar houdt het niet op. Naast de gasmotor-WKK, zijn er ook gasabsorptiesystemen en ook gasmotorwarmtepompen op de markt gekomen. De keuze voor de technologie is vooral afhankelijk van de verhouding tussen de warmte- en koudevraag, de grootte van de energievraag en lokale mogelijkheden voor een warmtebron.

Voorbeeldproject

Het hoofdkantoor van de Odin groep in Hengelo heeft als één van de weinige gebouwen in Nederland het Breeam-label ‘Excellent’ verdiend. Hierbij wordt onder andere een gasmotorwarmtepomp ingezet om de restwarmte van het datacenter op te waarderen en het kantoor te verwarmen. Tegelijkertijd levert deze gasmotorwarmtepomp koude voor de koeling van het datacenter. Op deze wijze wordt uiterst duurzaam energie uitgewisseld tussen beide panden. Door te kiezen voor aan gaswarmtepomp kan in het datacenter voldoende koelcapaciteit gerealiseerd worden zonder dat er een kostbare verzwaring van het elektriciteitsnet nodig is.

Meer weten over deze ontwikkelingen en kennismaken met leveranciers van deze oplossingen? Kom dan 11 september naar het evenement ‘Nieuwe energiebesparingskansen in Gelderland’! Zie www.e2go.nl/evenementen/gelderland