Nu Nederland politiek en maatschappelijk de klimaatdoelen van Parijs in beeld krijgt wordt het zaak dat we ons niet laten leiden door de slogans van de dag. Was tot vorig jaar het ‘nul- en neutraal’ denken populair, de actuele hype is ‘gasloos’. Beide hebben gemeen dat te direct opgevatte uitvoering leidt tot onnodige C02-emissies en onnodig hoge investeringen. De actuele focus op energietransport leidt af van waar het wel om moet gaan: CO2-uitstoot richting nul.

Het gasnet is daarbij cruciaal om te komen tot een betaalbare duurzame energievoorziening. Er is namelijk een groeiende behoefte aan flexibiliteit en energieopslag. Voor de korte termijn bieden batterijen interessante kansen, maar op den duur is week/seizoensopslag noodzakelijk. De energetische transportcapaciteit van ons gasnet is 10x groter dan het elektriciteitsnet en kan prima als buffer worden gebruikt. Er is veel te weinig aandacht voor deze oplossingsrichting, ook al is de absolute hoeveelheid al meer dan de totale opwek van zonne-energie in Nederland.

In de Bilt is recent een nieuw project gerealiseerd door de Verduurzamers op van een integraal energieconcept met inzet van alle energiedragers om te komen tot een zeer lage CO2 -emissie. Passief renoveren, duurzame energie en hoog rendement brandstofcellen op aardgas. Deze brandstofcellen zijn geschikt om in de toekomst ook gebruik te maken van synthetisch gas uit overtollige duurzame energie.

Bron: Chiel Boonstra – Gasnet als seizoensbatterij. Energiegids april 2017.