In Nederland praten we over aardgasloos maar in Engeland kijken ze juist hoe ze hun bestaande infrastructuur kunnen hergebruiken en omzetten naar een CO2-loze energievoorziening. Er zijn vergevorderde plannen om de gehele stad Leeds, qua grootte vergelijkbaar met Den Haag, over te zetten naar waterstof. 

Uit onderzoek blijkth21-leeds dat dit een kosteneffectieve strategie is om in één keer de volledige energievoorziening te verduurzamen zonder dat er per gebruiker direct hele ingrijpende maatregelen hoeven te worden getroffen. Daarnaast  is er uitgebreid nagedacht over de totale keten, inclusief oplossingen voor de seizoensschommelingen én over de gevolgen voor de lokale economie en de werkgelegenheid. Het waterstof wordt ingezet voor alle huidige gastoepassingen,  na een aanpassingsprogramma zodat alle apparatuur kan werken op waterstof. Het waterstof kan ook dienen als voeding voor lokale brandstofcellen waardoor het energegebruik van de stad omlaag wordt gebracht.

Het resultaat is een interessant concept waarmee grootschalige stappen kunnen worden gezet naar de totale verduurzaming van hele steden.

Voor meer informatie zie ook deze video over de opzet & ambities  https://vimeo.com/173879655 .