De startup Heat Power voert samen met de TU/e een industriële pilot uit om hun nieuwe warmte-krachtkoppeling voor het mkb te testen.

Tom Huizer, business developer van Heat Power: ‘Ons wkk kan optimaal inspelen op onbalans in eigen verbruik, doordat het binnen enkele seconden kan op- of terugschalen in elektriciteitsproductie. Dit in tegenstelling tot conventionele systemen voor de grote industrie, die vaak een opstarttijd van dertig minuten hebben.’ Het systeem kan pieken en dalen in het elektriciteitsverbruik opvangen en is toepasbaar in de schaal van 250 kW tot 2 MW elektrisch vermogen.

‘Huidige wkk’s draaien op twee cycli, de gasturbinecyclus die gas expandeert en daarmee een turbine aandrijft en de rankine-cyclus die stoom expandeert en daarmee een eigen stoomturbine aandrijft. Wij hebben deze twee gecombineerd, waardoor de stoomturbine de compressor van de gasturbinecyclus rechtstreeks aandrijft. Op die manier is de andere turbine losgekoppeld van de compressor, en kan daardoor veel flexibeler inspelen op de elektriciteitsbehoefte’, aldus Huizer.

Heat Power  begon in 2004 op de TU/e en gaat nu het prototype opschalen. Houtindustrie Schijndel biedt plaats voor de pilot, die tegen het einde van de zomer start. Zij gebruiken de stoom voor het drogen van het hout en de elektriciteit voor het aandrijven van de machines in het bedrijf. Tijdens de pilot zal het systeem nog niet in de gehele elektriciteitsbehoefte van het bedrijf kunnen voorzien; dit wordt later opgeschaald. EIT Innoenergy investeert in Heat Power en de commercialisering die in 2019 moet plaatsvinden.