Provincie Gelderland gaat Subsidie voor mini WKKs en (gas-) warmtepompen verstrekken aan MKB en instellingen. WKK is een verwarmingsketel die met de restwarme elektriciteit produceert. Dus naast verwarming een daling van de electriciteitsrekening!
Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd langer dan vijf jaar zijn van belang om het Gelders percentage energiebesparing op te krikken naar 2 % per jaar. Van de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd langer dan vijf jaar zijn vooral de mini-WKK, gaswarmtepompen en elektrische warmtepompen interessant. De provincie gaat de termijn van langer dan 5 jaar nu subsidieren.
 Er zijn de volgende voorwaarden:

  • Een onafhankelijke deskundige toont aan dat de energiewinst min. 20 % bedraagt
  • Er dient een installatie- en onderhoudscontract te worden aangegaan
  • Voor de mini WKK en de gaswamtepompen zijn de grenzen tussen 75.000 m3 en 500.000 m3 gas gebruik per jaar. Voor de elektrische warmtepomp zijn de grenzen tussen 150.000 en 1.000.000 kWh per jaar.

Mini-WKK bij continue vraag naar warmte Als er continue vraag is naar warmte is zijn mini-WKK systemen interessant. Warmte en stroom worden dan tegelijkertijd opgewekt. Dit concept kan breed toegepast worden in de sectoren “cure and care” en horeca en welness ofwel in verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en hotels. Ook kantoren en bedrijfshallen komen in aanmerking. Gaswarmtepompen of elektrische warmtepompen bij onregelmatige vraag naar warmte Als er geen continue vraag is naar warmte, dan is het interessant om de benodigde warmte efficiënter te produceren met behulp van gaswarmtepompen of elektrische warmtepompen. De doelgroep die bereikt dient te worden met deze subsidie is breed: MKB en instellingen.. Hoogte van de subsidie De hoogte van de subsidie varieert. Bij een terugverdientijd van 6 jaar bijvoorbeeld wordt de subsidie berekend over één jaar, hetgeen eenzesde van de totale investering behelst (16 % subsidie). Bij een terugverdientijd van 7 jaar wordt de subsidie berekend over twee jaar, ofwel twee-zevende van de totale investering ( een kleine 30 % subsidie). Bij een terugverdientijd van 7,25 jaar wordt de maximale subsidie toegekend ( = 31 %). Bij een langere terugverdientijd, bijvoorbeeld van 9 jaar wordt ook 2,25 jaar terugverdientijd gesubsidieerd (25 % subsidie). Voorlopig is € 500.000 beschikbaar vanuit het programma energietransitie. De regeling wordt opengesteld op 1 oktober 2013. Hou de website van Gelderland in de gaten. www.gelderland.nl