Tijdens het partnerplatform van 5 maart kwam een mooi initiatief aan de orde van Enki Energy en Huisman Elektrotechniek. Zonder SDE-subsidie  hebben deze twee partijen ruim twee jaar geleden een all-in vergister in een zeecontainer neergezet bij een Van der Valk restaurant. En dat blijkt uiterst succesvol.

De business case draait niet in de eerste plaats om duurzame energie maar om het vermijden van afval. Het zit zo: de trechter uit de keuken van Van der Valk gaat naar een afvalcontainer die nagenoeg 100% van het organische afval omzet in energie die vervolgens gebruikt wordt voor elektriciteit en/of verwarmen. Uit de zaal kwamen meteen goede suggesties om de business case nog verder te optimaliseren, door lauw water uit het hotel via een warmtepomp te combineren met een vergister.

Ook interessant voor in de woonwijk?

Uit de zaal kwam ook de vraag of een dergelijk kleinschalig concept niet in een woonwijk toegepast kan worden. Hoe inspirerend is dat! Stel je voor: bij een sporthal, flat of buurtrestaurant wordt een all-in vergistercontainer geplaatst. Als daar 200 huishoudens hun GFT-afval heen brengen, leert een snel rekensommetje dat er toch zo’n 30 tot 40 euro per huishouden te verdienen valt per jaar. Wellicht nog meer als je de  postcoderoosregeling uit het SER-Energieakkoord erbij neemt, of het bespaarde GFT- gewicht dat niet meer betaald hoeft te worden bij leging van de container. En misschien zijn er nog wel andere inkomstenbronnen denkbaar.

Biogas naar de consumenten

Eindelijk lijkt er een kleinschalige, duurzame energieoplossing op het gebied van biogas denkbaar, waar de consument in participeert. Een wijkvergister is een welkome aanvulling in het groeiend palet van decentrale energie. Biogas dicht bij de burger brengen, dat is wat mij inspireert. En dit initiatief van Enki Energy en Huisman Elektrotechniek is het verder verkennen waard.

Bron: http://groengas.nl/kleinschalige-vergister-rukt-op-in-stedelijke-omgeving/