Dit model geeft inzicht in de business case voor benutting restwarmte en CO2 van derden. Het model is in opdracht van Kas als Energiebron ontwikkeld door Energy Matters.

Belangrijkste aannames:
• Warmte en CO2 leiding in de zelfde leidingschacht (1x graven i.p.v. 2x)
• Kosten graafwerk, leidingwerk en aansluiting meegenomen
• Kunststof leidingen, schatting leidinglengte en leidingdiameter
• Boringen voor alle obstakels (wegen, water, spoor)
• Warmteprijs gebaseerd op gasprijs met korting
• Medefinanciering door leverancier
• Rentes, inflatie etc niet meegenomen
• Volledige warmtelevering vanuit het warmtenet
• EHG en EIA subsidies meegenomen, alleen voor glastuinders mogelijk

Een volledige clusterberekening is niet mogelijk, wel kunt u alle arealen en afstanden bij elkaar optellen.